גוף תפילה 2: עמידה כשארית פולחנית

הרב יוסי גמליאל • כ"א בחשוון תשע"ט

התבוננות בעיצוב העמידה במקורות החז”ליים ומחשבות קיומיות בעקבותיה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435