גוף תפילה 4: צום

הרב יוסי גמליאל • י' טבת תשע"ט

הצום נחווה לנו בדרך כלל כמשהו נלווה לעיסוקנו, משהו שצריך לעבור אותו. בעזרת תורה קעט של ר’ נחמן ובעזרת שיתוף החברים ניסינו להתבונן על הצום כדבר לעצמו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435