עיון במסכת בבא קמא – קרן א

הרב נעם סמט • תשע"ב

שיעור בנושא קרן. כד חשוון

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435