עיון במסכת בבא קמא – ‘פלגא נזקא’ א

הרב נעם סמט • תשע"ב

סוגיית ‘פלגא נזקא קנסא או דממונא’ שיעור מס 1.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435