עיון במסכת בבא קמא – עין תחת עין

הרב נעם סמט • תשע"ב

טו’ אייר.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435