עיון במסכת בבא קמא – בושת ב

הרב נעם סמט • תשע"ב

סוגיית בושת, שיעור 2

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435