עיון במסכת קידושין – דרכי הקניינים ג

הרב נעם סמט • תשע"ב

שיעור שלישי על סוגיית דרכי הקניינים.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435