עיון במסכת קידושין – עילות גירושין

הרב נעם סמט • תשע"ב

סוגיית עילות גירושין, ו’ חשוון.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435