עיון במסכת קידושין – עילות גירושין

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ג

שיעור על סוגיית הסיום של מסכת גיטין – עילות הגירושין.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435