עיון במסכת ראש השנה – נוסח התפילה

הרב נעם סמט • תשע"ב

מקורות ומשמעות נוסח תפילת ראש השנה, י”ט אלול.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435