עיון במסכת ראש השנה – כל השופרות

הרב נעם סמט • תשע"ב

עיון בסוגיית ‘כל השופרות’. י’ אלול.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435