עיון במסכת בבא קמא: שיעור פתיחה

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ב

שיעור פתיחה למסכת בבא קמא

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435