גשמים – טבע ואמונה

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח

על הזיקה בין האדם לאדמה – לפרשת נח, ולקראת ז' מרחשון, ליל שאילת גשמים.