גשמים טבע לחישות ותחיה

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ה

לקראת ליל בקשת גשמים, חבורת יום חמישי בנושא שאילת ועצירת גשמים. דרך אגדות חוני המעגל והחסידות

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435