דיבורים על זיקנה וצעירות

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע

“מלמד שכל צדיק וצדיק לעולם הבא עתיד לחיות אלף שנים… וכל אחד ואחד מהן נולדים להם סימני נערות וחוזרים כולם לימי נערותם…”. “הכול רוצים לחיות זמן רב, אך איש אינו רוצה להזדקן”. שיעור לפרשת חיי שרה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435