דינין לפניה ודינין לאחריה

הרב שג"ר • 

דרשת הרב שג”ר לפרשת יתרו, תשמ”ב

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435