דרך עץ החיים

צבי ויינגרטן • תש"ע

מחלוקת בספרי בין רשב”י ור’ אלעזר המודעי על שכרו של לימוד תורה מציג מחדש ובסתריו אף את ערכו של הלימוד עצמו. שיח לשבת עקב

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435