האחר שלצידי

צבי ויינגרטן • תש"ע

השיח בין קורח למשה על התנשאות ושליטה פונה אצל חז"ל לאפיקים שונים במעט. שיח לשבת קורח.