האם הרב שג”ר היה חרדי?

הרב אלחנן ניר • כא סיוון תשע"ז

מתוך יום לימוד, היזכרות וחלום שהתקיים בירושלים, בכ”א סיוון תשע”ז, לציון עשר שנים לפטירת הרב שג”ר.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435