האם מותר לקבל צדקה מגויים?

הרב אורי ליפשיץ • י"ז טבת תשע"ו

כחלק מרצף סוגיות הצדקה: לימוד ודיון בשאלה ההלכתית, המוסרית והאקטואלית, ובמקורות לאורך הדורות בנושא.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435