הגותו של ר”נ מברסלב 10

ד"ר זוהר מאור • תשע"ג

שיעור 10- נסיעתו של ר”נ לארץ ישראל- המשך.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435