הגותו של ר”נ מברסלב 9

ד"ר זוהר מאור • תשע"ג

שיעור 9- דיבור על תיאולוגיה נגטיבית בעקבות השיעורים הקודמים, ותחילת סדרת השיעורים על נסיעתו של ר”נ לארץ ישראל.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435