הגותו של ר”נ מברסלב 2

ד"ר זוהר מאור • תשע"ג

שיעור 2- תורה ס”ד, קושיות מהחלל הפנוי.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435