הגות יהודית מודרנית 1: מבוא להרמן כהן

איתן אברמוביץ • ד חשוון תשע"ח

שיעור מבוא להגותו היהודית של הרמן כהן: על המפנה שיצר קאנט בפילוסופיה הדתית – חילון העולם והסטת האנרגיות הדתיות לתחום האתי.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435