הגות יהודית מודרנית 21: פרשנות כהתגלות, סיכום

איתן אברמוביץ • כח סיון תשע"ח

עיון בדבריו של לוינס על התגלות ומפגש עם האחר דרך קריאה בכתבי הקודש, וסיכום סדרת השיעורים על הגותו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435