הגות יהודית מודרנית 23: פליאה ואמונה

איתן אברמוביץ • ז תמוז תשע"ח

המשך העיון בספרו של אברהם יהושע השל ‘אלוהים מבקש את האדם’: על הפליאה מהעולם כדרך לאמונה, ועל הנגישות של האופציה הזו עבורנו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435