הגות יהודית מודרנית 7: מבוא לפרנץ רוזנצווייג ב

איתן אברמוביץ • טז טבת תשע"ח

עיון במבחר אגרות של רוזנצווייג, המשקפות את התנועה בין השפה הדתית לשפה הקיומית, ואת היחס בין הכתיבה לדיבור והפילוסופיה לחיים.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435