הגות יהודית מודרנית 8: המחשב החדש והעצמיות

איתן אברמוביץ • כג טבת תשע"ח

על מאפייניו של ‘המחשב החדש’ שמציע רוזנצווייג ב’כוכב הגאולה’ – פילוסופיה והתנסות, נפרדות ומפגש – ועל משמעותה של העצמיות המייחדת את האדם.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435