הגעגועים לשכינה והתחדשות החיים הדתיים

חביבה פדיה • ז אב תשע"ה

קריאה בזוהר איכה ושיחה על דרכי התמודדות עם טראומה ועל הופעות שונות של העולם המקדשי במיסטיקה היהודית. מתוך אירוע הסיכום של תכנית ‘על דעת המקום’.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435