הדחף העמום 4: ההיגיינה של התשובה

הרב יוסי גמליאל • ז' תשרי תש"פ

עיון לקראת יום כיפור בהתנסחויות שונות של רוזנצוויג בנושא התשובה; גם במרחב זה צף ועולה הממד העובדתי, הביוגרפי בו בעל התשובה נדרש לשוב פעם אחר פעם אל מאורעות חייו ולפרשם מחדש.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435