הדיבור האנושי והמוחלט האלוקי

איתמר נדב • תשע"א

יחסי הדיבור האנושי והאלוקי מתגלים על כל יחסם וריחוקם סביב חטא העגל. איזה דיבור יוצא כאשר ידו על העליונה. שיח לשבת כי תשא.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435