הוא עשיו

צבי ויינגרטן • תש"ע

על דמותו השלילית של עשיו בעיני חז”ל, בעיני המפרשים ובעיני המקרא. שיח לשבת וישלח

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435