הומור תלמודי

איתן אברמוביץ' • תשע"ג

שיעור 2- סאטירה תלמודית.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435