הומור תלמודי

איתן אברמוביץ' • תשע"ג

שיעור 5- סיכום.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435