הזהיר במצוות ציצית – תשובה אל המסורת

הרב שג"ר • תשס"ד

תשובתו של ה’אנטי-גיבור’, כפי שהיא מוצגת בסיפור ‘הזהיר במצוות ציצית’ בספרי, מתעמתת עם תשובתו של הגיבור בסיפורו של ר’ אלעזר בן דורדיא.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435