הזכרות ברב שג"ר

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע

שיעור מחשבה לפרשת בהעלותך.