הלכה ומטא-הלכה 13: המנהג והפסיקה

הרב אורי ליפשיץ • ט"ז אייר תשע"ט

מהם היחסים בין הפוסקים ובין מציאות המנהגים שאותה הם פוגשים? באיזו מידה משפיעים המנהגים על פסיקתה של ההלכה “ומושכים” את הפוסקים אחריהם?

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435