הלכה ומטא-הלכה 16: מעבר לד’ אמות של הלכה

הרב אורי ליפשיץ • כ"ט סיון תשע"ט

מה היה לו לקב”ה לפני חורבן הבית, שהותיר לו ד’ אמות של הלכה בלבד? כיצד נראה העולם היהודי לפני עיצובה של ההלכה של ימינו?

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435