הלכה ומטא-הלכה 5: קונסרבטיבים ורפורמים

הרב אורי ליפשיץ • י"ד אדר א' תשע"ט

מדוע השינויים בשיח ההלכתי האורתודוקסי, המתרחשים תדיר בהתאם לרוחות הזמן, אינם נחשבים רפורמה? מהם גבולות החידוש ההלכתי?

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435