נורמטיביות, מוסריות, יצריות

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח

קיום הלכה באופן ממשי איננו כציות לספר אלא כהיענות לרוח ולמסורת. המאמר פותח פתחים ואופקים המאפשרים לעובד ה’ בימינו ‘להתחבר’ להלכה. שיח לשבת פרשת וישלח.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435