הלכות בית כנסת 2: גובה בית הכנסת והמלחמה בהדמות לנוצרים

הרב אורי ליפשיץ • 2020

המשך לימוד סימן קנ. גובה בית הכנסת ופתח בית הכנסת

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435