הלכות תפילה 1: מקור החיוב בתפילה וההכנה לתפילה

הרב אורי ליפשיץ • 

הרב אורי עוסק במקור החיוב בתפילה במחלוקת הרמבם והרמבן. ובהמשך באיסורים להגיד שלום לעסוק בעסקיו ולאכול לפני התפילה.