הלכות תפילה 9: ברכת כהנים

הרב אורי ליפשיץ • 

דיון בקשר שבין ברכת כהנים לעבודה במקדש, ובדין כהן שהרג את הנפש

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435