המאכלים המעובדים: שמן, יין וקמח

הרב נעם סמט • טו אייר תשע"ו

שיעור חמישי בפרק שישי במסכת ברכות ‘כיצד מברכין’: עיון ראשוני בסוגיית שמן, יין וקמח – “דגנך, תירושך ויצהרך”, במושג הסעודה – הקשור אל הפת והיין, ובהשפעת עיבוד האוכל על ברכתו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435