המעבר מפורים לפסח – שיעור ראשון

הרב אלחנן ניר • י"ח אדר ב' תשע"ט

בפורים ישנו דילוג לבחינה של “למעלה מטעם ודעת” ואף בפסח ישנה בחינה של פסיחה וקפיצה. מה המשותף בין שתי התנועות הדומות הללו ומה שונה ביניהן? עיון בתורות שיצאו מבית קוצק – גור, סוכוטשוב ואיז’ביצה – העוסקות במעבר משלהי החורף לימי ניסן

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435