המעבר מפורים לפסח – שיעור שני

הרב אלחנן ניר • כ"ה אדר ב' תשע"ט

בעוד בפורים נס הישועה מתרחש ועדיין ישראל נותרים בשעבוד כעבדי אחשוורוש, בפסח זוהי ישועה שלמה: “ומעתה עבדי ה’ ולא עבדי פרעה”. מה משמעותה של אותה הישועה, מהו האור המופיע בפסח ומה מתגלה בשבועות? לימוד בתורות איז’ביצה לימי הפסח העוסקות בדרך גילוי החיסרון האישי והעבודה עם אותו חיסרון

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435