המציאות כאשליה

צבי ויינגרטן • תשע"ב

פטירת אברהם ושרה ניתנים לקריאה כפיספוס טראגי. אם לא נכנס לחוויה אנו עלולים לקרוא כך גם את כל הביוגרפיה שלהם. שיח לשבת חיי שרה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435