המשפחה ב’מי השלוח’

זוהר מאור • אייר תשע"ו

עיון בתפיסת המשפחה העולה מכמה תורות של האדמו”ר מאיזביצא.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435