המשפחה המודרנית

זוהר מאור • כ"א אדר א תשע"ו

שיעור על השינויים בתפיסת המשפחה בעידן המודרני – השפעת הנאורות, המהפכה התעשייתית ועליית כוחה של המדינה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435