הנזירות – אז ועכשיו

שלמה שוק • תשס"ח

כיצד יכולה הנזירות לנתק אותנו במקצת ממעגלי הרגילוּת? הנזירות כתבנית רעיונית יכולה לעורר בנו את הרצון להשתנות במשהו, ולהיכנס ל’ראש אחר’. שיח לשבת פרשת נשא.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435